Referaty uczestników

Referaty uczestników przewidziane są w sobotę 17 września 2016 roku w salach 328, 329 w Gmachu MiNI PW.

Każdy referat trwa 15 minut + 5 minut na pytania z sali.

Sala Godzina Autor referatu Referat
328 11:30-11:50 Karolina Bassa Non-Euclidean geometry; a world without the fifth postulate
328 11:50-12:10 Natalia Kucharczuk Podstawowe własności i zastosowania elipsy
328 12:10-12:30 Jan Olkowski Zastosowania Twierdzenia Minkowskiego w teorii liczb
328 12:30-12:50 Martyna Osmałek Grając w bilard biorę lekcje z matematyki i fizyki
328 12:50-13:10 Krzysztof Zamarski Metody fizyczne w matematyce
Sala Godzina Autor referatu Referat
329 11:30-11:50 Daniel Laskowski Matematyka tam, gdzie jej nie ma
329 11:50-12:10 Piotr Rutkowski Srinivasa Ramanujan - Człowiek, który poznał Nieskończoność
329 12:10-12:30 Michał Umiński Chińskie twierdzenie o resztach
329 12:30-12:50 Michał Zapała Warkocze i ich niezmienniki
329 12:50-13:10 Piotr Żuber Równanie Pella