Kontakt

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

www.mini.pw.edu.pl