Uczestnicy Kongresu

Każdy uczestnik Kongresu zostanie dołączony do grupy odpowiedniego Województwa i bezwzględnie musi się podporządkować wszelkim zasadom podanym przez opiekuna tej grupy.