Uczestnicy Kongresu


Alfabetyczna lista uczestników VI Kongresu Młodych Matematyków Polskich.


Alfabetyczna lista opiekunów grup VI Kongresu Młodych Matematyków Polskich.

Każdy uczestnik Kongresu zostanie dołączony do grupy odpowiedniego Województwa i bezwzględnie musi się podporządkować wszelkim zasadom podanym przez opiekuna tej grupy.