Organizatorzy

Organizatorami Kongresów Młodych Matematyków Polskich (od drugiego począwszy) są jednostki naukowe, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych. Głównymi organizatorami Pierwszego Kongresu (2004) był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Ustalono, że głównymi organizatorami każdego z następnych Kongresów będą Instytut Matematyczny PAN i Wydział (Instytut) wyższej uczelni, na której dany Kongres się odbędzie. Pozostałe jednostki są współorganizatorami Kongresu.

Organizatorzy główni:

   

Współorganizatorzy: