Komitet Organizacyjny

  • dr Krzysztof Bryś - przewodniczący (MINI PW)
  • dr Barbara Roszkowska-Lech - zastępca przewodniczącego (MiNI PW)
  • dr Agnieszka Badeńska (MiNI PW)
  • prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt (MiNI PW)
  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko (IM PAN, MiNI PW)
  • mgr inż. Krzysztof Krasuski (MiNI PW)
  • dr Grzegorz Sójka (MiNI PW)
  • prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski (MiNI PW)
  • mgr inż. Michał Zwierzyński (MiNI PW)