Wykłady plenarne

Wykład plenarny 1: Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska)
Paradoksy szeregów nieskończonych

Wykład plenarny 2: Zdzisław Pogoda (Uniwersytet Jagielloński)
Ewolucja pewnego pojęcia, czyli o analogii w matematyce

Wykład plenarny 3: Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska)
Od Bacha do Banacha; matematyczne idee w muzyce i sztuce

Wykład plenarny 4: Krzysztof Ciesielski (Uniwersytet Jagielloński)
O matematyce ukrytej za wyborami

Wykład plenarny 5: Agnieszka Badeńska (Politechnika Warszawska)
Między wymiarami czyli rzecz o fraktalach

Wykład plenarny 6: Andrzej Grzesik (Uniwersytet Warszawski)
Gry (nie)losowe