VI Kongres Młodych Matematyków Polskich

odbędzie się w Warszawie, w dniach 15-18 września 2016 roku. Gospodarzem tegorocznej edycji Kongresu jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
.

Kongres Młodych Matematyków Polskich jest cyklicznym spotkaniem wybitnie uzdolnionych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, służącym wymianie doświadczeń na temat matematyki i jej zastosowań na wielu płaszczyznach. Uczestnicy mają możliwość nie tylko wysłuchania wykładów specjalnie dla nich przygotowanych przez znanych i cenionych nauczycieli akademickich oraz innych uczniów, ale także prowadzenia inspirujących dyskusji między sobą oraz z profesorami uczelni wyższych. Poprzednie edycje Kongresu odbywały się w Warszawie (2004), Poznaniu (2008), Krakowie (2010), Gdańsku (2012) i Zielonej Górze (2014).

W tym roku wydarzenia części głównej Kongresu zostaną dodatkowo poprzedzone 2. Dniem Popularyzacji Matematyki, w którym wezmą udział zarówno uczestnicy Kongresu jak i uczniowie szkół warszawskich i okolicznych. Odbędzie się on w dniu 15 września 2016 roku w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Organizatorami VI Kongresu są Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy współudziale wszystkich 12 jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami praktycznymi dotyczącymi Kongresu a także Dnia Popularyzacji Matematyki. Mamy nadzieję licznie gościć Państwa we wrześniu.

Można nas znaleźć również tutaj: https://www.facebook.com/6kmmp.

Regulamin uczestnictwa i harmonogram Kongresu.

List Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy skierowany do uczestników Kongresu

List Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina skierowany do uczestników Kongresu

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika skierowany do uczestników Kongresu

Film "Problem trzech więźniów" prezentowany podczas uroczystego otwarcia Kongresu .

Galeria zdjęć

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 24 maja 2018 roku Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprzestał przetwarzania danych użytkowników VI Kongresu Młodych Matematyków Polskich.