Rekrutacja

Rekrutacja indywidualna uczestników Kongresu została zakończona.

Lista uczestników, którzy zarejestrowali się samodzielnie i zostali zakwalifikowani do udziału przez Komitet Organizacyjny VI Kongresu Młodych Matematyków Polskich znajduje się tutaj.

UWAGA: Ze względu na dużą liczbę bardzo ciekawych zgłoszeń, Komitet Organizacyjny stworzył też listę rezerwową. W miarę zwalniania się wolnych miejsc, Komitet Organizacyjny będzie proponował kolejnym osobom z tej listy udział w Kongresie.

Głównym celem Kongresu Młodych Matematyków Polskich jest umożliwienie spotkania uczniom z całej Polski pasjonującym się matematyką. Kongres adresowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczać będą do ostatniej lub przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, ale - w uzasadnionych przypadkach - także i młodszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a nawet uczniów, którzy we wrześniu br. rozpoczną naukę w ostatniej klasie gimnazjum.
Chcemy, aby w Kongresie uczestniczyli uczniowie reprezentujący wszystkie województwa, różne miasta i szkoły. O wytypowanie reprezentacji poszczególnych województw poprosiliśmy właściwe im Kuratoria Oświaty. Pragniemy jednak umożliwić każdemu chętnemu uczniowi zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybrała tych uczniów, których zaprosiła do udziału w Kongresie.
Każdy uczestnik wybrany w ten sposób zostanie dołączony do grupy wytypowanej przez wojewódzkie Kuratorium i bezwzględnie musi się podporządkować wszelkim zasadom podanym przez opiekuna tej grupy.